Jeżeli Posiadasz POUFNE DOKUMENTY lub inne nośniki informacji,
których wymagany prawem okres przechowywania właśnie minął,
a ich ujawnienie pociąga za sobą odpowiedzialność karną,
lub może narazić Twoją firmę na kłopoty.

Nie wiesz co z nimi zrobić? AktaPlus Powierz je nam!!!
Oferujemy Zapewniamy